1 People's Produktgaranti

 • 1 People garanterer, at al beklædning er uden fejl i materialer eller udførelse i en periode på tre år fra den oprindelige købsdato.
 • Garantien for beklædning og tilbehør dækker fejl i udførelse og materialer, men dækker ikke skade forårsaget af uheld, forkert behandling, uagtsomhed, normal slid og ælde eller naturlig nedbrydelse af farver og materiale over tid eller gennem omfattende brug.
 • Hvis et 1 People produkt konstateres fejlbehæftet efter en tekniker har besigtiget produktet, vil 1 People reparere eller bytte produktet med en eksisterende sammenlignelig model efter teknikerens skøn.
 • 1 People er ikke ansvarlig for skadeserstatninger, tab og/eller omkostninger, der er påløbet, som følge af brug af vores produkter.
 

 

Forbehold

 • Alle garantikrav skal ledsages af den originale købskvittering.
 • Alle garantikrav på returnerede varer skal have en forudgående accept.
 • Reparerede eller ombyttede produkter vil være dækket i den resterende originale garanti periode.
 

 

Proces

 

 • Email sendes til følgende email adresse for forudgående accept: [email protected]
 • Du bedes medsende beskrivelse af fejlen ledsaget af billed dokumentation, kopi af dokumentation for købet (original købskvittering), din adresse og dit telefonnummer. Efter at have kontaktet vores garantiafdeling og modtaget en accept, bedes du sende produktet hurtigst muligt.
 • 1 People er ikke ansvarlig for mistede genstande under returneringen.
 • Afsender er ansvarlig for alle sporingsoplysninger i forbindelse med returforsendelsen.
 

 

Pakken sendes til:

 • 1 People A/S, Fruedalsvej 7, 4682 Tureby

 

Limitation of Liability

I DET AF NATIONAL LOV TILLADTE OMFANG ER DENNE GARANTI EKSKLUSIV OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER. 1 PEOPLE ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FØLGESKADER, HERUDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF MULIGHEDER ELLER FORTJENESTE, MISTEDE BESPARELSER ELLER OMSÆTNING, MISTEDE DATA, PØNALT BEGRUNDET ERSTATNING, MISTET BRUG AF PRODUKTET ELLER TILKNYTTEDE MULIGHEDER, KAPITALOMKOSTNINGER, UDGIFT TIL ET ERSTATNINGSPRODUKT ELLER ERSTATNINGSMULIGHEDER, NEDETID, KRAV FRA TREDJEMAND, HERUNDER KUNDER, OG SKADE PÅ EJENDOM, SOM FØLGE AF KØBET ELLER ANVENDELSE AF PRODUKTET ELLER SOM UDSPRINGER AF MISLIGEHOLDELSE AF GARANTIEN, KONTRAKTBRUD, UAGTSOMHED, SKÆRPET ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT, ELLER ANDEN JURIDISK TEORI ELLER RETSTEORI I OVERENSSTEMMELSE MED BILLIGHEDSRETTEN, SELV HVOR 1 PEOPLE KENDTE TIL SANDSYNLIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADESERSTATNINGER. 1 PEOPLE ER IKKE ANSVARLIGE FOR FORSINKELSER I YDELSE AF SERVICE I HENHOLD TIL GARANTIEN, ELLER MISTET BRUG I DEN PERIODE, HVOR PRODUKTET REPARERES.