Velkommen til 1 People

I disse vilkår og betingelser angives regler og bestemmelser for brug af 1 Peoples hjemmeside.

1 People A/S (Lager) ligger i:

Danmark
Søllerupvej 21
4681 Herfølge

Når du går ind på denne hjemmeside, går vi ud fra, at du accepterer disse vilkår og betingelser i deres helhed. Undlad at fortsætte med at bruge 1 Peoples hjemmeside, hvis du ikke accepterer alle vilkår og betingelser på denne side.

Følgende terminologi er gældende for disse Vilkår og betingelser, Fortrolighedserklæringen og Ansvarsfraskrivelsen og enhver anden Aftale: "Kunden", "du/dig" og "din/dine" henviser til dig, som den person, som går ind på denne hjemmeside og accepterer Virksomhedens vilkår og betingelser. "Virksomheden", "vi", "vores" og "os" henviser til vores Virksomhed. "Part", "parter" eller "os" henviser både til Kunden og os, eller enten til Kunden eller os selv. Alle vilkår henviser til tilbuddet, accept og den nødvendige betaling, for at vi kan hjælpe Kunden på den mest hensigtsmæssige måde, enten i form af formelle møder af en fastsat varighed eller på anden måde med det udtrykkelige formål at opfylde kundens behov med hensyn til levering af virksomhedens anførte serviceydelser/produkter i overensstemmelse med og i gældende lov i Indonesien. Enhver brug af ovennævnte terminologi eller andre ord i ental, flertal, skrevet med store bogstaver og/eller han/hun betragtes som substituerbare og henviser derfor til det samme.

Cookies

Vi anvender cookies. Når du bruger 1 Peoples hjemmeside, accepterer du brugen af cookies i overensstemmelse med 1 Peoples politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

De fleste interaktive hjemmesider i dag anvender cookies til at hente brugeroplysninger for hvert besøg. Cookies bruges på nogle områder af vores hjemmeside til at muliggøre funktionaliteten af dette område og for at gøre den nemmere at bruge for besøgende på hjemmeside. Nogle af vores tilknyttede partnere/annoncepartnere bruger muligvis også cookies.

Licens

Medmindre andet er angivet, ejer 1 People og/eller dets licensgivere de immaterielle rettigheder til alt materiale på 1 People. Alle immaterielle rettigheder forbeholdes. Du må se og/eller udskrive sider fra https://www.1people.com til dit eget personlige brug underlagt de restriktioner, der er angivet i disse vilkår og betingelser.

Du må ikke:

 1. Genudgive materiale fra https://www.1people.com
 2. Sælge, udleje eller underlicensere materiale fra https://www.1people.com
 3. Gengive, duplikere eller kopiere materiale fra https://www.1people.com

Redistribuere indhold fra 1 People (medmindre indholdet er specifikt beregnet til redistribution).

Hyperlinks til vores Indhold

 1. Følgende organisationer må linke til vores hjemmeside uden forudgående skriftlig tilladelse:
  1. Offentlige institutioner;
  2. Søgemaskiner;
  3. Nyhedsorganisationer;
  4. Online distributører af lister over hjemmeside må, når de angiver os på listen, linke til vores hjemmeside, lige som de også må oprette hyperlink til hjemmesider for andre angive virksomheder og
  5. akkrediterede virksomheder på tværs af systemer, undtagen indsamlende nonprofit-organisationer, velgørenhedsindkøbscentre og grupper, der samler midler til velgørenhed, som ikke må oprette hyperlink til vores hjemmeside.
 1. Disse organisationer må linke til vore hjemmeside, til publikationer eller til andre hjemmesideinformationer, så længe linket: (a) ikke på nogen måde er misvisende, (b) ikke fejlagtigt forudsætter sponsorstøtte, støtte eller godkendelse af den part, der opretter linket, og dets produkter eller serviceydelser og (c) passer til konteksten på den linkende parts side.
 2. Vi kan helt efter eget skøn overveje og godkende andre anmodninger om links fra følgende typer af organisationer:
  1. velkendte kilder til forbruger-og/eller forretningsinformation som f.eks. Handelskammeret, FDM, Forbrugerrådet
  2. dot.com fællesskabssider
  3. foreninger eller andre grupper, der repræsenterer velgørenhed, inklusive hjemmesider, der yder velgørenhed,
  4. online distributører af lister over hjemmesider
  5. internetportaler
  6. regnskabs-, advokat- og konsulentfirmaer, som primært beskæftiger sig med virksomheder og
  7. uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer.

Vi godkender linkanmodninger fra disse organisationer, hvis vi vurderer, at : (a) linket ikke afspejler os eller vores akkrediterede virksomheder ufordelagtigt (f.eks. vil brancheorganisationer eller andre organisationer, der i sagens natur repræsenter suspekte typer virksomheder, som f.eks. arbejd hjemmefra-virksomheder, ikke få tilladelse til oprette link til os), (b) vi ikke har dårlige erfaringer med organisationen, (c) fordelen for os ved synlighed i forbindelse med hyperlinket opvejer fraværet af det, (d) linket indgår i en kontekst af generelle ressourceoplysninger eller på anden måde er foreneligt med indholdet i et nyhedsbrev eller tilsvarende produkt, der fremmer organisationens mission.

Disse organisationer må oprette et link til vore hjemmeside, til publikationer eller til andre hjemmesideoplysninger, så længe linket: (a) ikke på nogen måde er misvisende, (b) ikke fejlagtigt forudsætter sponsorstøtte, støtte eller godkendelse af den part, der opretter linket, og dets produkter eller serviceydelser og (c) passer til konteksten på den linkende parts side.

Hvis du er blandt de organisationer, der er angivet i paragraf 2, og du er interesseret i at linke til vores hjemmeside, skal du underrette os ved at sende en e-mail til [email protected] Skriv dit navn, navnet på din organisation, kontaktoplysninger (f.eks. telefonnummer og/eller e-mailadresse) samt URL-adressen på din hjemmeside, en liste over URL-adresser, hvorfra du gerne vil linke til vores hjemmeside samt en liste over URL-adresser på vores hjemmeside, du gerne vil linke til. Du skal regne med en svartid på 2-3 uger.

Godkendte organisationer må oprette hyperlink til vores hjemmeside på følgende måde:

 1. Ved brug af vores virksomhedsnavn eller
 2. Ved brug af URL-adressen (hjemmesideadressen), der linkes til eller
 3. Ved brug af en anden beskrivelse af vores hjemmeside eller linket materiale, der giver mening inden for konteksten og indholdets format på den linkende parts side.

Brug af 1 Peoples logo eller andre illustrationer vil ikke være tilladt ved oprettelse af link, hvor der ikke foreligger en varemærkelicensaftale.

Iframes


Du må ikke uden forudgående og udtrykkelig skriftlig tilladelse oprette rammer rundt om vores hjemmesider eller benytte andre teknikker, der på nogen måde ændrer den visuelle præsentation og udseendet af vores hjemmeside.

Forbehold af rettigheder


Vi forbeholder os ret til på et hvilket som helst tidspunkt og efter helt eget skøn at fjerne alle links eller et bestemt link til din hjemmeside. Du accepterer straks at fjerne alle links til vores hjemmeside ved anmodning herom. Vi forbeholder os også ret til at ændre disse vilkår og betingelser og politikken for links på et hvilket som helst tidspunkt. Ved fortsat at have et eller flere links til vores hjemmeside, accepterer du at være bundet af og overholde disse vilkår og betingelser for links.

Fjernelse af links fra vores hjemmeside


Hvis du finder et link på vores hjemmeside eller en anden linket hjemmeside, der af en eller anden årsag er anstødeligt, må du gerne kontakte os om det. Vi vil overveje anmodninger om fjernelse af links, men vi er ikke forpligtet til det eller til at svare dig direkte.

Selv om vi bestræber os på at sikre, at oplysningerne på vores hjemmeside er korrekte, garanterer vi ikke for deres fuldstændighed eller nøjagtighed. Vi er heller ikke forpligtet til at sikre, at hjemmesiden forbliver tilgængeligt, eller at materialet på hjemmesiden holdes opdateret.

Ansvar for indhold


Vi har intet ansvar for noget indhold på din hjemmeside. Du accepterer at sikre og forsvare os mod alle krav, der hidrører fra eller er baseret på din hjemmeside. Der må ikke være link(s) på nogen side på din hjemmeside eller i nogen anden kontekst med indhold eller materiale, der kan fortolkes som injurierende, stødende eller kriminelt, eller som overtræder eller på anden krænker eller advokerer for overtrædelsen eller anden krænkelse af nogen tredjeparts rettigheder.

Ansvarsfraskrivelse

I videst muligt omfang tilladt af gældende lov undtager vi alle repræsentationer, garantier og betingelser relateret til vores hjemmeside og anvendelsen af denne hjemmeside (herunder, uden begrænsning, alle garantier, der forudsættes af loven med hensyn til tilfredsstillende kvalitet, egnethed til formålet og/eller brug af rimelig omhu og dygtighed). Intet i denne ansvarsfraskrivelse vil:

 1. begrænse eller udelukke vores eller dit ansvar for dødsfald eller personskade som følge af forsømmelighed
 2. begrænse eller udelukke vores eller dit ansvar for svindel eller svigagtig fejlagtig gengivelse
 3. begrænse vores eller dit ansvar på nogen måde, der ikke er tilladt i henhold til gældende lov eller
 4. udelukke vores eller dit ansvar, der ikke kan udelukkes i henhold til gældende lov.

Begrænsningerne og udelukkelserne af ansvar som anført i dette afsnit og andet steds i denne ansvarsfraskrivelse: (a) er underlagt den foregående paragraf og (b) gælder for alle forpligtelser, der hidrører fra ansvarsfraskrivelsen eller i relation til emner for denne ansvarsfraskrivelse inklusive forpligtelser hidrørende fra kontrakt, ved skadevoldende handling (inklusive forsømmelighed) og for brud på lovbestemte forpligtelser.

I det omfang, at hjemmesiden og oplysningerne og serviceydelserne på hjemmesiden ydes gratis, vil vi ikke være ansvarlige for nogen form for tab eller skade.

Kredit- og kontaktoplysninger

Denne side med Vilkår og betingelser blev oprettet på termsandconditionstemplate.com generator. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende vore vilkår.

Sidebar